Resort Vĩnh Hy (3 sao)

Từ 520.000đ / đêm

La Mer (Villas- Homestay)

Từ 500.000đ / đêm

Homestay Chành Rành

Từ 650.000đ / đêm

Homestay Biển Xanh

Từ 1.500.000đ / đêm

Homestay Lồ Ồ

Từ 350.000đ / đêm

Homestay Miền Biển Xanh

Từ 300.000đ / đêm

Hotel Châu Gia

Từ 400.000đ / đêm

Homestay Ngôi Sao

Từ 300.000đ / đêm

Hotel Mộng An

Từ 250.000đ / đêm